OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzji Nr 5/ZR1D/2014 z dnia 20 czerwca 2014 r., znak sprawy: WI.IV.7820.34.2013, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotłowy – granica województwa”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian