Obwieszczenie – Wójta Gminy Fabianki o nałożeniu obowiązku oceny oddziaływania na środowisko i określenie zakresu raportu na przedsięwzięcie „Budowy biogazowni rolniczej BG Nasiegniewo o mocy do 1MW”

Obwieszczenie – Wójta Gminy Fabianki o nałożeniu obowiązku oceny oddziaływania na środowisko i określenie zakresu raportu na przedsięwzięcie „Budowy biogazowni rolniczej BG Nasiegniewo o mocy do 1MW”
w załączeniu treść obwieszczenia

  • Nr karty/rok 1/2020
  • Rodzaj dokumentu obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania oraz określenia raoprtu
  • Temat dokumentu obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania oraz określenia raoprtu
  • Nazwa dokumentu obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania oraz określenia raoprtu
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania oraz określenia raoprtu
  • Obszar, którego dokument dotyczy miejscowość Nasiegniewo, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy RFZ.6220.1.12.2020
  • Dokument wytworzył Monika Amenda
  • Data dokumentu 02.03.2021
  • Dokument zatwierdził z-up. wójta Dorota Białkowska Sekretarz Gminy
  • Data zatwierdzenia dokumentu 02.03.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu UG Fabianki
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu www.fabianki.pl
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 1/202
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.03.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian