OGŁOSZENIE o zamiarze zawarcia umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego w trybie, o którym mowa w art. 19 ust.1 pkt 1. ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

OGŁOSZENIE

o zamiarze zawarcia umowy z podmiotem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w trybie, o którym mowa w art. 19 ust.1 pkt 1. ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1944 z późn. zm.)

 1. Podstawa prawna:
  Art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
  o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1944 z późn. zm.).
 2. Nazwa i adres organizatora:

Gmina Wielgie
ul. Starowiejska 8
87-603 Wielgie

 1. Przewidywany tryb zawarcia umowy:
  Art. 19 ust. 1 pkt 1.
 2. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:
  4.1. Rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy – autobusowy.
  4.2. Obszar objęty przedmiotem zamówienia : teren Gminy Wielgie.
 3. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:
  5.1. Planowana data rozpoczęcia świadczenia usługi: 01.09.2022 r.
  5.2. Przewidywany czas trwania umowy: 30.06.2023 r.
 4. Zmiana informacji:
  Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1944; z późn. zm.) zastrzega się możliwości zmiany powyższych informacji.

7. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:
– Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wielgie,
– tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Wielgie,
– strona internetowa Gminy Wielgie

Informacje

Rejestr zmian