Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne

Postępowanie dostępne na platformie zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/all?page=1&limit=30&query=wielgie&searchIn=1,2,7,3,4,6&proceedingType=all&globalMode=all&negotiationStatus=128&year=twelve_months

ID postępowania 454731

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Gmina Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, NIP: 466-032-66-61
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 06.05.2021
  • Data składania ofert 14.05.2021
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Data otwarcia ofert 14.05.2021
  • Godzina otwarcia ofert 09:15
  • Miejsce złożenia oferty https://platformazakupowa.pl/
  • Numer UZP/TED 2021/BZP 00047328/01
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Informacje

Rejestr zmian