Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wielgie w okresie od 01.07. 2021 r. do 30.06.2025r

Postępowanie dostępne pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/all?page=1&limit=30&query=409473&searchIn=1,2,7,3,4,6&proceedingType=all&globalMode=all&negotiationStatus=128,256,512&year=twelve_months

ID postępowania: 409473

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, NIP: 466-032-66-61
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 22.12.2020
  • Data składania ofert 05.02.2021
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Data otwarcia ofert 05.02.2021
  • Godzina otwarcia ofert 09:15
  • Miejsce złożenia oferty składanie ofert za pomocą platformy zakupowej zgodnie z instrukcją składania ofert
  • Numer UZP/TED 2020/S 249-621309
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Informacje

Rejestr zmian