Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – na terenie działki nr 123/2 w miejscowości Teodorowo, obręb ewidencyjny Teodorowo, gm. Wielgie

Załączniki do postępowania pn.: „Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – na terenie działki nr 123/2 w miejscowości Teodorowo, obręb ewidencyjny Teodorowo, gm. Wielgie” dostępne pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/462759

ID postępowania 462759

 

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, NIP: 466-032-66-61
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  • Data ogłoszenia 25.05.2021
  • Data składania ofert 09.06.2021
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Data otwarcia ofert 09.06.2021
  • Godzina otwarcia ofert 09:15
  • Miejsce złożenia oferty https://platformazakupowa.pl/
  • Numer UZP/TED 2021/BZP 00064130/01
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Informacje

Rejestr zmian