Ogłoszenie o zamówieniu: Termomodernizacja obiektów ZPO w Wielgiem – drugi etap

Ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne na Platformie zakupowej pod nr  (ID 458377) oraz linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/458377

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, NIP: 466-032-66-61
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  • Data ogłoszenia 14.05.2021
  • Data składania ofert 31.05.2021
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Data otwarcia ofert 31.05.2021
  • Godzina otwarcia ofert 09:15
  • Miejsce złożenia oferty https://platformazakupowa.pl/
  • Numer UZP/TED 2021/BZP 00055481/01
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Informacje

Rejestr zmian