Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zadusznikach

Ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne na platformie zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/463378

ID postępowania: 463378

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Gmina Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, NIP: 466-032-66-61
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 26.05.2021
  • Data składania ofert 07.06.2021
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Data otwarcia ofert 07.06.2021
  • Godzina otwarcia ofert 09:15
  • Miejsce złożenia oferty https://platformazakupowa.pl/
  • Numer UZP/TED 2021/BZP 00002029/03/P
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Informacje

Rejestr zmian