Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w 2019 roku

Wyniki konkursu w załączeniu.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian