Protokoł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia,oświaty,kultury i politki społecznej

P R O T O K O Ł nr 21/7/2020

z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury

i polityki społecznej

w dniu 24 sierpnia 2020 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Julia Markowska – Przewodnicząca komisji ,

2. Franciszek Jankowski – członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz – – „ -,

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021r. -posiedzenie wyjazdowe.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Komisja odwiedziła wszystkie szkoły i przedszkola na terenie gminy.

Wszystkie placówki są przygotowane na przyjęcie dzieci.

W chwili obecnej przedszkole w Wielgiem funkcjonuje w salach zastępczych,

ponieważ trwają jeszcze końcowe prace wykończeniowe. W niedługim czasie dzieci przejdą do pięknych sal w przedszkolu.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodnicząca komisji

Julia Markowska

Protokołowała:

Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian