Protokoł z posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i politki społecznej

w dniu 27 sierpnia 2019 roku.
W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Julia Markowska – Przewodnicząca komisji ,

2. Franciszek Jankowski – członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz – – „ -,

4. Katarzyna Piątkowska – – „ -,

5. Renata Mańska – – „ -.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Komisja wyjechała w teren celem zbadania przygotowanie szkół i przedszkoli

do rozpoczęcia roku szkolnego.

Szkoły w Czarnem i Zadusznikach były przygotowane na przyjęcie uczniów.

Panie Dyrektorki z zadowoleniem oprowadziły komisję po wszystkich salach

dydaktycznych, socjalnych i gospodarczych. Było czysto, świeżo i pachnącą.

Teren wokół placówek również bez uwag.

W Zespole Placówek Oświatowych w Wielgiem przygotowanie na półmetku.

Część pracowników kończyła pracę na swoich odcinkach, ale była grupa osób

która wzięła się do pracy najprawdopodobniej na hasło „ jedzie komisja”.

Ogólnie w części placówki brud i bałagan, Obejście szkoły również zaniedbane.

Pani Dyrektor zapewniła, że szkoła będzie przygotowana na rozpoczęcie,

chociaż opinia komisji była inna. Za dużo pracy do wykonania.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodnicząca komisji Julia Markowska

Protokołowała:Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian