Przystąpienie do opracowania „Wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024″

Przystąpienie do opracowania „Wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024″

Pismo Ministerstwa Klimatu i Środowiska w załączeniu

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian