Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dot. wydania decyzji środowiskowej na „Przebudowę drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki-Fabianki” 08:07 23-07-2021 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Wydanie dowodu osobistego 08:53 22-07-2021 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym zmiany części jego granic, obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki, Piaseczno, Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie, pow. lipnowski – część A 08:18 22-07-2021 Artykuł Szczegóły
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A, B, C w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski – część B i C 08:17 22-07-2021 Artykuł Szczegóły
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A, B, C w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski – część A 08:14 22-07-2021 Artykuł Szczegóły
Straty spowodowane silnymi wiatrami w lasach będących własnością osób prywatnych na terenie powiatu lipnowskiego 15:04 21-07-2021 Artykuł Szczegóły
Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Gminy Wielgie na lata 2021-2030 09:46 21-07-2021 Artykuł Szczegóły
Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny – Czyste Powietrze 09:16 21-07-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na „Przebudowę drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowę ul. Ogrodowej w m. Wielgie” 09:00 21-07-2021 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Decyzja środowiskowa „Wykonanie otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie – działka nr 413, obręb Zaduszniki 08:39 21-07-2021 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Ogłoszenie o wynikach przetargu ustnego ograniczonego do rolników indywidualnych i innych podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgie. 12:25 20-07-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na „Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 134, 137/2, obręb ewidencyjny Piaseczno, gm. Wielgie” 15:52 19-07-2021 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Gminy Wielgie Uchwały Nr XVIII/153/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A, B, C w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski – część B i C 10:43 19-07-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie – działka nr 413, obręb Zaduszniki 09:21 19-07-2021 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gmina Wielgie” 14:40 14-07-2021 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie” 14:39 14-07-2021 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki – Fabianki” 14:38 14-07-2021 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Klauzula informacyjna RODO – decyzje środowiskowe 14:37 14-07-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gmina Wielgie” 14:31 14-07-2021 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki – Fabianki” 14:29 14-07-2021 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie” 14:28 14-07-2021 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej na „Przebudowę drogi gminnej nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowę ul. Ogrodowej w m. Wielgie” 14:27 14-07-2021 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
« 1 2 3 62 63 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>