Spotkanie informacyjno/organizacyjne dla potencjalnych Wnioskodawców – ARiMR Toruń

Spotkanie informacyjno/konsultacyjne
dla potencjalnych Wnioskodawców na operacje typu:
1. „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”
Nabór wniosków od 15.10.2018 do 13.11.2018
2. „Wsparcie inwestycyjne w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”
Nabór wniosków od 05.11.2018 do 04.12.2018

Spotkanie wszystkich zainteresowanych odbędzie się w sali konferencyjnej Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu, ul. Gen. Dąbrowskiego 4, dnia 9 listopada 2018 w godz. 9:00-13:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian