Szkolenie „Czyste powietrze” w dniu 17.06.2021 r.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Wielgie do skorzystania ze szkolenia dotyczącego „Czystego powietrza”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
serdecznie zapraszają na szkolenie on-line:

pn. „Czyste Powietrze – jak wypełnić krok po kroku wniosek o płatność?”

Szkolenie zaplanowane jest na 17.06.2021r o godz. 10:00.

W programie:

1. Jak wypełnić wniosek o płatność w wersji 4.0.

2. Jak wypełnić wniosek o płatność w wersji 5.0. – omówienie najczęściej występujących błędów.

3. Jak przygotować załączniki do wniosku o płatność, ze szczególnym uwzględnieniem różnic występujących w poszczególnych wersjach programu:

– dokumenty zakupu

– protokół odbioru prac wykonawcy

– dokumenty potwierdzające zgodność zainstalowanego urządzenia z wymaganiami programu

– dokumenty potwierdzające trwałe wyłączenie z użytkowania żródła ciepła

4. Dyskusja.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez pracownika Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Link do szkolenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a35a64229aa96491487d796b00527e95e%40thread.tacv2/1623317783691?context=%7b%22Tid%22%3a%2268bf1246-ab84-402a-b321-02c359260f4a%22%2c%22Oid%22%3a%22f365986b-f26b-4fd6-9fa4-5f84637386de%22%7d

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian