Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
06.05.2021 01.06.2021 dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem Szczegóły
11.06.2019 28.06.2019 dyrektor Szkoły Podstawowowej im. Jana Pawła II w Czarnem Szczegóły
12.02.2019 22.02.2019 Kierownik Referatu Rozwoju Gminy Urzędu Gminy w Wielgiem Szczegóły
12.02.2019 25.02.2019 ds. ochrony p.poż, zabytków i ochrony zwierząt Szczegóły
02.01.2019 14.01.2019 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem Szczegóły
15.06.2018 02.07.2018 dyrektor Szkoły Podstawowowej im. Jana Pawła II w Czarnem Szczegóły
02.10.2017 19.10.2017 stanowisko ds. finansowych Szczegóły
20.06.2017 04.08.2017 dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Zadusznikach Szczegóły
« »