Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
23.07.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dot. wydania decyzji środowiskowej na "Przebudowę drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki-Fabianki" "Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki-Fabianki" Szczegóły
21.07.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na „Przebudowę drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowę ul. Ogrodowej w m. Wielgie” „Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie” Szczegóły
19.07.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na „Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 134, 137/2, obręb ewidencyjny Piaseczno, gm. Wielgie” „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 134, 137/2, obręb ewidencyjny Piaseczno, gm. Wielgie” Szczegóły
19.07.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przedsięwzięcie pn. "Wykonanie otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie - działka nr 413, obręb Zaduszniki Szczegóły
19.07.2021 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Wykonanie otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie - działka nr 413, obręb Zaduszniki Szczegóły
12.07.2021 Obwieszczenie o zebraniu dowodów w sprawie i możliwości zapoznania się z dokumentami Obwieszczenie o zebraniu dowodów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowie ul. Ogrodowej w m. Wielgie" Szczegóły
05.07.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Suradówek, dz. Nr 432. gm. Wielgie” Szczegóły
29.06.2021 Obwieszczenie Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej umarzającej postępowanie "Budowa biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1MW na działce nr ew. 6/2 obręb Nasiegniewo, gm. Fabianki Szczegóły
23.06.2021 obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy "Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki-Fabianki" Szczegóły
21.06.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Przebudowa drogi gminnej nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie Szczegóły
07.06.2021 zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - dot. Zmiany lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa na użytek rolny, na działce nr 172 w Teodorowie, gm. Wielgie - dotyczy stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska- przedłużenie terminy załatwienia sprawy Szczegóły
07.06.2021 Obwieszczenie o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla "Budowy biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1 MW na działce ew. 6/2 w Nasiegniewie, gm. Fabianki" "Budowy biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1 MW na działce ew. 6/2 w Nasiegniewie, gm. Fabianki" Szczegóły
21.05.2021 Informacja Informacja o opracowaniu projektu uchwały tzw. "uchwały antysmogowej" Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego uchwałę w sprawie wprowadzania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz rozpoczęcie konsultacji społecznych Szczegóły
24.05.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki - Fabianki" "Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki - Fabianki" Szczegóły
21.05.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie Szczegóły
30.04.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gmina Wielgie” Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gmina Wielgie” Szczegóły
23.04.2021 Obwieszczenie Urzędu Gminy Fabianki o uzupełnieniu i korekcie Karty Informacji Przedsięwzięcia na "Budowę biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1MW na działce nr ew. 6/2 Nasiegniewo" "Budowa biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1MW na działce nr ew. 6/2 Nasiegniewo" Szczegóły
22.04.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy Przebudowę drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki-Fabianki Szczegóły
22.04.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy "Przebudowa drogi gminnej nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie" Szczegóły
08.04.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wydania decyzji środowiskowej pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gmina Wielgie” Szczegóły
08.04.2021 Obwieszczenie o zebraniu dokumentów w sprawie wydania decyzji środowiskowej Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu dowodów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gmina Wielgie” Szczegóły
26.03.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki - Fabianki" Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki - Fabianki - inwestycja liniowa na terenie gminy Wielgie o dł. ok. 900 mb Szczegóły
« 1 2 3 »