Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
22.09.2021 04.10.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich Szczegóły
23.08.2021 06.09.2021 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wielgie Szczegóły
09.07.2021 26.08.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: Lipnowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Szczegóły
18.06.2021 02.07.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi nr 170804 C Zaduszniki – Fabianki etap II Szczegóły
26.05.2021 07.06.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zadusznikach Szczegóły
25.05.2021 09.06.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – na terenie działki nr 123/2 w miejscowości Teodorowo, obręb ewidencyjny Teodorowo, gm. Wielgie Szczegóły
14.05.2021 31.05.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: Termomodernizacja obiektów ZPO w Wielgiem – drugi etap Szczegóły
07.05.2021 17.05.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i przedszkola z terenu Gminy Wielgie w roku szkolnym 2021/2022 na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę autobusami Wykonawcy Szczegóły
06.05.2021 14.05.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Szczegóły
26.03.2021 07.04.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Szczegóły
22.12.2020 05.02.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wielgie w okresie od 01.07. 2021 r. do 30.06.2025r Szczegóły
03.12.2020 11.12.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Szczegóły
02.12.2020 11.12.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup oleju opałowego lekkiego (L1) Szczegóły
20.10.2020 05.11.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Szczegóły
11.09.2020 28.09.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa ogrodu integracyjnego i OSA w Wielgiem oraz placu zabaw i OSA w Czarnem Szczegóły
02.09.2020 17.09.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wielgie Szczegóły
01.09.2020 09.09.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni TIK (Technologii Informacyjno Komunikacyjnej) dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wielgiem uczestniczącej w projekcie pn. „Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych Gminy Wielgie” w ramach Regionalnego Pro-gramu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, nr projektu RPKP.10.02.02-04-0009/19 realizowanego przez Gminę Wielgie .” Szczegóły
31.08.2020 08.09.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: „Zakup i dostawa 35 komputerów przenośnych typu notebook” w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I – Powszechny dostęp do szybkiego internetu „Działanie 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – Zdalna szkoła + Szczegóły
28.07.2020 04.09.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Lipnowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r do 31.12.2021r. Szczegóły
15.06.2020 03.07.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: „Zadanie pn.: Przebudowa drogi nr 170832C Zakrzewo Płonczyn oraz nr 170805C Wielgie Tupadły Zakrzewo Wierznica w związku z realizacją projektu pn. Modernizacja polegająca na remoncie drogi nr 170832C Zakrzewo Płonczyn oraz nr 170805C Wielgie – Tupadły-Zakrzewo – Wierznica współfinansowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych ” Szczegóły
22.04.2020 29.05.2020 Udzielenie Gminie Wielgie kredytu długoterminowego Szczegóły
18.03.2020 17.04.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni TIK (Technologii Informacyjno Komunikacyjnej) dla 3 szkół podstawowych Gminy Wielgie uczestniczących w projekcie pn. „Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych Gminy Wielgie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edu-kacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, nr projektu RPKP.10.02.02-04-0009/19 realizowanego przez Gminę Wielgie Szczegóły
« 1 2 3 4 »