Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Wielgie w 2021 roku.

Wyniki w załączeniu.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian