Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-10-15 13:02:27 Obwieszczenie o zebraniu dokumentów w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej na "Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 134, 137/2, obręb ewidencyjny Piaseczno, gm. Wielgie" Obwieszczenie o zebraniu dokumentów w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej na "Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 134, 137/2, obręb ewidencyjny Piaseczno, gm. Wielgie Szczegóły
2 2021-10-14 15:26:32 Ogłoszenie o III nieograniczonym przetargu na sprzedaż działki gminnej - sprostowanie terminu przetargu opublikowanego w dniu 08.10.2021 - działka 13/6 Teodorowo. Szczegóły
3 2021-10-14 14:13:43 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji samorządu,prawa i porządku publicznego   P R O T O K O Ł nr 24/4/2021 z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 21 września 2021 roku. W posiedzeniu uczestniczyli: 1.… Szczegóły
4 2021-10-14 13:41:12 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego.   P R O T O K O Ł nr 24/4/2021 z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 21 września 2021 roku. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Mariusz… Szczegóły
5 2021-10-14 13:13:39 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji finansów P R O T O K O Ł Nr 25/4/2021 z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 21 września 2021 roku W posiedzeniu uczestniczyli : 1. Radosław Ziółkowski - Przewodniczący… Szczegóły
6 2021-10-14 09:13:00 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej P R O T O K O Ł nr 30/5/2021 z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 21 września 2021 roku. W posiedzeniu uczestniczyli: 1.… Szczegóły
7 2021-10-14 09:02:22 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej P R O T O K O Ł nr 29/4/2021 z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 27 sierpnia 2021 roku. W posiedzeniu uczestniczyli: 1.… Szczegóły
8 2021-10-08 13:10:11 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 124/15 w obrębie Czarne, gmina Wielgie” Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr… Szczegóły
9 2021-10-08 11:24:43 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej na "Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 134, 137/2, obręb ewidencyjny Piaseczno, gm. Wielgie" Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej na "Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 134, 137/2, obręb ewidencyjny Piaseczno, gm. Wielgie" w… Szczegóły
10 2021-10-08 08:39:15 Wykaz Nr 2/2021 nieruchomości rolnych należących do Gminy Wielgie przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego. Szczegóły
11 2021-10-08 08:32:26 Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu na sprzedaż działki gminnej nr 13/6 położonej w Teodorowie. Szczegóły
12 2021-10-01 11:41:22 P R O T O K O Ł nr XXIV/2021 z sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 25 czerwca 2021 roku Wiceprzewodniczący Rady Gminy Franciszek Jankowski o godz.10.00 otworzył sesję Rady Gminy Wielgie i powitał serdecznie przybyłych na obrady Radnych i zaproszonych gości. Przewodniczący oświadczył,że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu… Szczegóły
13 2021-10-01 09:14:25 OGŁOSZENIE podjęciu przez Radę Gminy Wielgie Uchwały Nr XXV/224/2021 Rady Gminy Wielgie z dnia 17 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A, B, C w miejscowości Wielgie   OGŁOSZENIE o przystąpieniu do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wielgie. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i… Szczegóły
14 2021-09-30 15:22:33 Odpowiedź na petycję w sprawie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Teodorowo Szczegóły
15 2021-09-30 13:45:06 Ogłoszenie o konsultacjach rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2022 W związku z realizacją ustawy z działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego… Szczegóły
16 2021-09-27 11:33:20 Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na „Zabiegi sanitarne i konserwatorskie w zespołach dworsko-parkowych w Zadusznikach i Czarnem, w gminie Wielgie” w 2021 roku „Zabiegi sanitarne i konserwatorskie w zespołach dworsko-parkowych w Zadusznikach i Czarnem, w gminie Wielgie” Gmina Wielgie w 2021 r. uzyskała 70 % dotację ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska… Szczegóły
17 2021-09-27 08:49:40 Informacja o zmieniającej uchwale Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw tzw. "uchwała antysmogowa" Informacja o zmieniającej uchwale Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw tzw. "uchwała antysmogowa" treść… Szczegóły
18 2021-09-24 15:07:00 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Suradówek, dz. Nr 432. gm. Wielgie” Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Suradówek, dz. Nr 432. gm.… Szczegóły
19 2021-09-24 14:19:50 Sesja Nr XXV Rady Gminy Wielgie Plik wideo transmisji obrad Rady Gminy Wielgie – sesja nr 25 link alternatywny do nagrania: http://mediaservice.exea.pl:443/tiny/mr8q6 Szczegóły
20 2021-09-22 15:13:45 Plan postępowań wersja 5 W załączeniu zaktualizowany plan postępowań Szczegóły
21 2021-09-22 15:05:13 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich Postępowanie na Zakup samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dostępne na platformie zakupowej pod numerem (ID 511712) Szczegóły
22 2021-09-16 15:03:16 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki-Fabianki" Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki-Fabianki" Obwieszczenie w załączeniu Szczegóły
« 1 2 3 4 63 64 65 »