Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-07-23 08:07:32 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dot. wydania decyzji środowiskowej na "Przebudowę drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki-Fabianki" Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dot. wydania decyzji środowiskowej na "Przebudowę drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki-Fabianki" Obwieszczenie w załączeniu Szczegóły
2 2021-07-22 08:17:41 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A, B, C w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski – część B i C OGŁOSZENIE  o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym… Szczegóły
3 2021-07-22 08:14:29 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A, B, C w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski – część A OGŁOSZENIE  o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym… Szczegóły
4 2021-07-22 08:08:13 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym zmiany części jego granic, obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki, Piaseczno, Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie, pow. lipnowski – część A OGŁOSZENIE  o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym… Szczegóły
5 2021-07-21 15:04:31 Straty spowodowane silnymi wiatrami w lasach będących własnością osób prywatnych na terenie powiatu lipnowskiego Straty spowodowane silnymi wiatrami w lasach będących własnością osób prywatnych na terenie powiatu lipnowskiego informacja w załączeniu Szczegóły
6 2021-07-21 09:46:18 Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Gminy Wielgie na lata 2021-2030 OGŁOSZENIE  Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Wielgie na lata 2021-2030”. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.… Szczegóły
7 2021-07-21 09:16:48 Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny - Czyste Powietrze Zmiana godzin otwarcia Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu ,,Czyste Powietrze” Uprzejmie informujemy, że od 19.07.2021 roku Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, otwarty będzie w Urzędzie Gminy w Wielgiem w… Szczegóły
8 2021-07-21 09:00:17 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na „Przebudowę drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowę ul. Ogrodowej w m. Wielgie” Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na „Przebudowę drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowę ul. Ogrodowej w m. Wielgie” obwieszczenie w… Szczegóły
9 2021-07-20 12:25:26 Ogłoszenie o wynikach przetargu ustnego ograniczonego do rolników indywidualnych i innych podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgie. Szczegóły
10 2021-07-19 15:52:03 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na „Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 134, 137/2, obręb ewidencyjny Piaseczno, gm. Wielgie” Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na „Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 134, 137/2, obręb ewidencyjny Piaseczno, gm. Wielgie” Obwieszczenie w załączeniu Szczegóły
11 2021-07-19 09:21:27 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Wykonanie otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie - działka nr 413, obręb Zaduszniki Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację zadania pn. "Wykonanie otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych… Szczegóły
12 2021-07-19 09:11:14 Decyzja środowiskowa "Wykonanie otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie - działka nr 413, obręb Zaduszniki Decyzja środowiskowa "Wykonanie otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie… Szczegóły
13 2021-07-14 14:37:05 Klauzula informacyjna RODO - decyzje środowiskowe Klauzula informacyjna RODO - decyzje środowiskowe Szczegóły
14 2021-07-13 13:14:50 Informacja o rozstrzygnięciu zaproszenia na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego na terenie Gminy Wielgie Informacja o rozstrzygnięciu zaproszenia na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego na terenie Gminy Wielgie - w załączeniu Szczegóły
15 2021-07-12 13:38:28 Obwieszczenie o zebraniu dowodów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowie ul.Ogrodowej w m. Wielgie" Obwieszczenie o zebraniu dowodów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowie ul. Ogrodowej w m.… Szczegóły
16 2021-07-12 13:02:47 Ogłoszenie o zamówieniu: Lipnowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Ogłoszenie o zamówienia z załącznikami dostępne na platformie zakupowej pod linkiem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/482416 Szczegóły
17 2021-07-08 14:55:28 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 22 czerwca 2021 roku. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Julia Markowska - Przewodnicząca komisji, 2. Katarzyna Piątkowska - z-ca Przewodniczącego, 3. Franciszek Jankowski - członek komisji, 4. Krystyna Walkowicz - - „ -, 5. Renata… Szczegóły
18 2021-07-08 14:51:42 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 22 czerwca 2021 roku. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Sebastian Pikus – przewodniczący komisji 2. Marcin Pilarski - z-ca przewodniczącego 3. Franciszek Jankowski - członek komisji, 4. Mariusz Złakowski - - „ -. oraz Wójt,… Szczegóły
19 2021-07-08 14:47:01 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 22 czerwca 2021 roku. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Mariusz Przybyszewski - Przewodniczący komisji , 2. Krystyna Walkowicz - z-ca Przewodniczącego 3. Marianna Zaborowska - członek komisji, 4. Marcin Pilarski - - „ -. oraz… Szczegóły
20 2021-07-08 14:44:11 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji finansów e dniu 22 czerwca 2021 roku. W posiedzeniu uczestniczyli : 1. Radosław Ziółkowski - Przewodniczący komisji. 2. Mariusz Przybyszewski - z-ca Przewodniczącego 3. Renata Mańska - członek komisji , oraz Wójt, Skarbnik Gminy, Z-ca Kierownika GOPS,Przewodnicząca… Szczegóły
21 2021-07-08 08:45:48 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
22 2021-07-08 08:12:06 Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - obowiązek każdego obywatela Już 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i… Szczegóły
« 1 2 3 4 61 62 63 »