Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – dot. Zmiany lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa na użytek rolny, na działce nr 172 w Teodorowie

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – dot. Zmiany lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa na użytek rolny, na działce nr 172 w Teodorowie, gm. Wielgie – dotyczy stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska- przedłużenie terminy załatwienia sprawy
w załączeniu

  • Nr karty/rok 3/2021
  • Rodzaj dokumentu zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
  • Temat dokumentu zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
  • Nazwa dokumentu zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - dot. Zmiany lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa na użytek rolny, na działce nr 172 w Teodorowie, gm. Wielgie - dotyczy stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska- przedłużenie terminy załatwienia sprawy
  • Obszar, którego dokument dotyczy miejscowość Teodorowo, dz. nr 172, obręb 0018 Teodorowo, gmina Wielgie, powiat lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy DDŚ-WDŚZOO.420.3.2021.mro.4
  • Dokument wytworzył Anna Dąbrowska-Niepytalska
  • Data dokumentu 07.06.2021
  • Dokument zatwierdził Anna Dąbrowska-Niepytalska
  • Data zatwierdzenia dokumentu 07.06.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.gdos.gov.pl/
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 3/2021
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.06.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian