Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 15 marca 2021 roku o godz.11.00 i 13.00 w sali Urzędu Gminy odbędą się posiedzenia komisji:

Komisja samorządu prawa i porządku publicznego

Tematem posiedzeń będzie:

1. Omówienie projektów uchwał na XXII sesję Rady Gminy.

2. Sprawy rożne.

3. Utrzymanie porządku na terenie gminy.

a/ Informacja w zakresie bezpieczeństwa i porządku ,

b/ działalność komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Komisja rolna i rozwoju gospodarczego

Tematem posiedzeń będzie:

1.Omówienie projektów uchwał na XXII sesję Rady Gminy.

2. Sprawy rożne.

3. Wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych budowy i naprawy dróg, przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, kanalizacji, sieci wodociągowych oraz dalszy ich rozwój.

Komisja zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej

Tematem posiedzeń będzie:

1.Omówienie projektów uchwał na XXII sesję Rady Gminy.

2. Sprawy rożne.

Komisja finansów

Tematem posiedzeń będzie:

1.Omówienie projektów uchwał na XXII sesję Rady Gminy.

2. Sprawy rożne.

Komisja skarg, wniosków i petycji godz.13.00

Tematem posiedzeń będzie:

1. Rozpatrzenie petycji.
Przewodniczący Rady Gminy

HALINA SZTYPKA

Informacje

Rejestr zmian