Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 22 czerwca 2021 roku o godz.11.00  w sali Urzędu Gminy odbędą się posiedzenia komisji:
Tematem posiedzeń będzie:

1. Omówienie projektów uchwał na XXIV sesję Rady Gminy.

2. Sprawy różne.
V-ce Przewodniczący Rady Gminy

FRANCISZEK JANKOWSKI

Informacje

Rejestr zmian