Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 15 stycznia 2019 roku o godz.10.00 w sali Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie komisji Rady Gminy.

 

Tematem posiedzeń będzie:
1. Analiza projektów uchwał na IV sesję Rady Gminy .

2. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy

HALINA SZTYPKA

Informacje

Rejestr zmian