Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 04 lutego 2019 roku o godz.9.00 w sali Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie komisji rewizyjnej.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Kontrola działalności GOPS,Ośrodka Kultury Gminy Wielgie i bibliotek w zakresie bieżących wydatków na utrzymanie poszczególnych ośrodków kultury, ocena funkcjonowania świetlic wiejskich oraz zasady ich rozliczania.

2. Wydatki OSP na terenie gminy.

3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy

HALINA SZTYPKA

Informacje

Rejestr zmian