Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 04 marca 2019 roku o godz.9.00 w sali Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie komisji rewizyjnej.

Tematem posiedzenia będzie:

Kontrola zatrudnienia w szkołach na terenie gminy za rok 2018.

Kontrola inwestycji i przetargów realizowanych przez Wójta Gminy

i jednostki organizacyjne na terenie gminy.

3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy

HALINA SZTYPKA

Informacje

Rejestr zmian