Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 12 marca 2019 roku o godz.10.00 w sali Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Organizacja wypoczynku w czasie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży.

2. Funkcjonowanie Ośrodka Kultury i bibliotek -posiedzenie wyjazdowe.

3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy

HALINA SZTYPKA

Informacje

Rejestr zmian