Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 19 marca 2019 roku o godz.10.00 w sali Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie stałych komisji Rady Gminy .

Tematem posiedzeń będzie:

Komisja zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej.

1. Omówienie projektów uchwał na V sesję Rady Gminy.

2. Sprawy rożne.

Komisja finansów.

1. Analiza zaległości podatkowych i zastosowanych ulg w 2018 roku.

2 Omówienie projektów uchwał na V sesję Rady Gminy.

3. Sprawy rożne.

Komisja rolna i rozwoju gospodarczego

1. Wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych budowy i naprawy dróg, przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, kanalizacji, sieci wodociągowych oraz dalszy ich rozwój.

2. Omówienie projektów uchwał na V sesję Rady Gminy.

3. Sprawy rożne.
Komisja samorządu,prawa i porządku publicznego
1. Informacja w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.

2.Omówienie działalności komisji ds.Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Omówienie projektów uchwał na V sesję Rady Gminy.

4. Sprawy rożne.

Przewodniczący Rady Gminy

HALINA SZTYPKA

Informacje

Rejestr zmian