Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 06 września 2019 roku o godz.09.00 w sali Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie komisji rewizyjnej .
Tematem posiedzeń będzie:

1. Analiza zadłużenia gminy i prawidłowości spłaty.

2. Analiza dochodów podatkowych za 2018 rok.

3. Kontrola działalności szkół podstawowych i gimnazjum w zakresie wydatków rzeczowych oraz analiza regulaminów organizacyjnych szkół i Urzędu Gminy.

4. Analiza pozyskiwania i wykorzystywania środków pozabudżetowych.

5. Sprawy rożne.

Przewodniczący Rady Gminy

HALINA SZTYPKA

Informacje

Rejestr zmian