Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej

 

Wielgie, dnia 29 czerwca 2021 roku

ZAWIADOMIENIE
Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 08 lipca 2021 roku o godz.9.00 w sali Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie komisji rewizyjnej, której tematem będzie:

1. Kontrola działalności szkół podstawowych w zakresie wydatków rzeczowych oraz analiza arkuszy organizacyjnych szkół i regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy.

2. Analiza pozyskiwania i wykorzystywania środków zewnętrznych.

3. Sprawy różne.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Franciszek Jankowski

Informacje

Rejestr zmian