Zawiadomienie o posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy

Podaje do publicznej wiadomości, że dnia 08 czerwca 2021 roku o godz.11.00

odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy, którego tematem będzie funkcjonowanie oświaty na terenie gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Sztypka

Informacje

Rejestr zmian