Zgłaszanie kandydatów (przez upoważnione osoby reprezentujące komitety wyborcze) do obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszenia kandydatów (przez upoważnione osoby reprezentujące komitety wyborcze) do obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są w  Urzędzie Gminy w Wielgiem, ul. Starowiejska 8, pokój 18 (Sekretariat) do dnia 26 kwietnia 2019r., w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30,

Zasady zgłaszania kandydatów określone są Uchwałą Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( www.pkw.gov.pl)

Informacje

Rejestr zmian