ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Wielgie, dn. 11.07.2018 r.

Zwrot podatku akcyzowego od zakupu paliwa rolniczego w 2018 roku
Rozporządzeniem z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2215 ), Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu akcyzy na 2018 r. w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju. Oznacza to, że zwrot nie może być wyższy niż 86,00 zł na 1 hektar powierzchni użytków rolnych (1,00 zł × 86 litrów ).
W okresie od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r. producenci rolni składają wniosek o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego zakupionego na potrzeby prowadzonej produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.
Wyliczając kwotę należnego zwrotu należy pamiętać, że przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu tych przepisów.
Podstawą zwrotu podatku akcyzowego jest wniosek, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 789).
Do wniosku o zwrot podatku producent rolny dołączyć musi faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
Wypłata zwrotu – w przypadku wniosków złożonych w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r. – nastąpi do dnia 31 października 2018 r.
Termin wypłaty może ulec zmianie w zależności od wpływu środków na realizację zadania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian