Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.02.2020 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji skarg,wniosków i petycji w dniu 07 lutego 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 21.02.2020 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 20 stycznia 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 21.02.2020 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 20 stycznia 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 21.02.2020 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji samorządu,prawa i porządku publicznego Szczegóły
Artykuł 19.02.2020 Zarządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Szczegóły
Artykuł 17.02.2020 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 20 stycznia 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 12.02.2020 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Komunalnej w miejscowości Wielgie, na działce nr 39, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie w roku 2020 Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 30.01.2020 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Artykuł 30.01.2020 Petycja w zakresie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa Na Króla Polski według zaleceń Rozalii Celakównej Szczegóły
Artykuł 30.01.2020 Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2020-2035 Szczegóły
Artykuł 30.01.2020 UCHWAŁA NR XI/96/2019 RADY GMINY WIELGIE z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 30.01.2020 Uchwała Nr 8/D/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wielgie na 2020 r. Szczegóły
Artykuł 30.01.2020 Uchwała Nr 9/D/2019 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wielgie na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 24.01.2020 Sesja Nr XII Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci na rok 2020 Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.01.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 20 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 20 grudnia 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 20 grudnia 2019 roku. Szczegóły
« 1 2 3 39 40 »