Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.07.2019 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Szczegóły
Artykuł 19.07.2019 Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.07.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.07.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Lipnowska Grupa Zakupowa.Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.07.2019 Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy Szczegóły
Artykuł 17.07.2019 P R O T O K O Ł nr VII z nadzwyczajnej sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 14 czerwca 2019 roku Szczegóły
Artykuł 17.07.2019 P R O T O K O Ł z VI sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 10 maja 2019 roku Szczegóły
Artykuł 12.07.2019 Sesja Nr VII Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Teodorowo, na działkach nr nr: 119, 124/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Petycja na mocy Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) – taryfy telefoniczne część II – Zmieniajmy Gminy na Lepsze Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 66 w Wielgiem – Wybory do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Zgłoszenie szkody Łowieckiej w kole „SZARAK” Chełmica Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Plan polowań Koła Łowieckiego Nr 59 „SZARAK” w Chełmicy Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 WAŻNA INFORMACJA DLA ROLNIKÓW – KODY NA FAKTURACH Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Gminy. Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 27.06.2019 Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2019 Oświadczenie majątkowe – Sebastian Pikus Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 26.06.2019 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 26.06.2019 Zgłoszenie urodzenia dziecka/sporządzenie aktu urodzenia Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 26.06.2019 Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 26.06.2019 Sporządzenie aktu zgonu Szczegóły
« 1 2 3 32 33 »