Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.12.2018 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji skarg,wniosków i petycji w dniu 07 grudnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 07 grudnia 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 PROTOKOŁ z odbytego posiedzenia komisji rewizyjnej w dniu 07 grudnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 07 grudnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 07 grudnia 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Protokoł z posiedzenia Radnych Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgie w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Uchwała Nr 9/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 roku. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielgie na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 11.12.2018 Gmina Wielgie zakończyła inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 170814C Czarne – Józefowo – Budki Suradowskie” Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy. Szczegóły
Artykuł 04.12.2018 Sesja Nr II Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 03.12.2018 Protokoł I sesji Rady Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznej na temat ostatecznego zaopiniowania lokalizacji budowy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie odtworzenia posterunku Policji na terenie Gminy Wielgie. Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.11.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup oleju opałowego lekkiego Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy. Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Spotkanie Radnych Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 P R O T O K O Ł nr LI/2018 z sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 18 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie I sesji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 09.11.2018 HARMONOGRAM POLOWAŃ NA ROK 2018/2019 KOŁA ŁOWIECKIE ODYNIEC Szczegóły
« 1 2 3 23 24 »