Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.08.2018 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. (KALENDARZ WYBORCZY) Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Materiały i dokumenty wyborcze dotyczące wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 14 sierpnia 2018 r. – o liczbie mieszkańców Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 14 sierpnia 2018 r. – o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych. Szczegóły
Artykuł 13.08.2018 DECYZJA WA.RET.070.1.299.3.2018 zatwierdzająca taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zestawu trzech kontenerów pełniących funkcję socjalno-bytową. Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Wykaz nr 5/2018 nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 02.08.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 23 sierpnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki w Zadusznikach Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 P R O T O K O Ł Nr 32//6/2018 z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 26 czerwca 2018 roku Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 P R O T O K O Ł Nr 35/6/2018 z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i opieki społecznej w dniu 26 czerwca 2018 roku Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 P R O T O K O Ł nr 33/6 /2018 z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 26 czerwca 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 P R O T O K O Ł nr 33/6 /2018 z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 26 czerwca 2018 roku Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Ogłoszenie na przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kontenerów. Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Klauzula informacyjna RODO Szczegóły
Artykuł 05.07.2018 P R O T O K O Ł XLVI/2018 z sesji nadzwyczajnej RADY GMINY WIELGIE odbytej 11 czerwca 2018 roku Szczegóły
Artykuł 05.07.2018 P R O T O K O Ł nr XLV/2018 z sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 25 maja 2018 roku Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 Konkurs na „Najbardziej zadbaną zagrodę ” w 2018 roku na terenie gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 Ogłoszenie o wynikach ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły
« 1 2 3 18 19 »