Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.07.2019 P R O T O K O Ł nr VII z nadzwyczajnej sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 14 czerwca 2019 roku Szczegóły
Artykuł 17.07.2019 P R O T O K O Ł z VI sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 10 maja 2019 roku Szczegóły
Artykuł 12.07.2019 Sesja Nr VII Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Teodorowo, na działkach nr nr: 119, 124/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Petycja na mocy Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) – taryfy telefoniczne część II – Zmieniajmy Gminy na Lepsze Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 66 w Wielgiem – Wybory do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Zgłoszenie szkody Łowieckiej w kole „SZARAK” Chełmica Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Plan polowań Koła Łowieckiego Nr 59 „SZARAK” w Chełmicy Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 WAŻNA INFORMACJA DLA ROLNIKÓW – KODY NA FAKTURACH Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Gminy. Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 27.06.2019 Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2019 Oświadczenie majątkowe – Sebastian Pikus Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 26.06.2019 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 26.06.2019 Zgłoszenie urodzenia dziecka/sporządzenie aktu urodzenia Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 26.06.2019 Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 26.06.2019 Sporządzenie aktu zgonu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 26.06.2019 Sporządzenie aktu małżeństwa Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 26.06.2019 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.06.2019 Rejestracja działalności gospodarczej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.06.2019 Oświadczenie majątkowe Marek Kowalski Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.06.2019 UZYSKIWANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Szczegóły
« 1 2 3 32 33 »