Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.10.2018 PROTOKÓŁ WYNIKÓW Z WYBORÓW DO RADY GMINY WIELGIE Szczegóły
Artykuł 22.10.2018 PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY WIELGIE Szczegóły
Artykuł 22.10.2018 P R O T O K O Ł nr L/2018 z uroczystej sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 06 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 22.10.2018 P R O T O K O Ł nr XLIX/2018 z sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 27 września 2018 roku Szczegóły
Artykuł 19.10.2018 EKOPIECE 2018 Szczegóły
Artykuł 16.10.2018 Ogłoszenie o II ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH NA SEZON 2018/2019 KOŁO ŁOWIECKIE „SZARAK” Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.10.2018 Oświadczenie majątkowe Jan Wadoń Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Ustalenia Wyników Głosowania z dnia 08 października 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania, powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania z dnia 08 października 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania, powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Protokoł z posiedzenia komisji zdrowia,oświaty,kultury i opieki społecznej Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Protokoł z posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Protokoł z posiedzenia komisji finansów Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Protokoł z posiedzenia komisji samorządu,prawa i porządku publicznego Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania z dnia 08 października 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Protokoł z posiedzenia komisji rewizyjnej Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania z dnia 08 października 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania , powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.10.2018 Zawiadomienie o LI sesji Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.10.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi w miejscowości Tupadły Szczegóły
Artykuł 05.10.2018 Uchwała Nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej w Wielgiem z dnia 2 października 2018r w sprawie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na radnych Szczegóły
Artykuł 05.10.2018 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wielgiem z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wielgie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 05.10.2018 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wielgiem z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Wielgie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
« 1 2 3 21 22 »