Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 20.10.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Szczegóły
Artykuł 14.10.2020 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 22 września 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 14.10.2020 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 22 września 2020 roku Szczegóły
Artykuł 14.10.2020 Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2020/2021 Koła Łowieckiego Nr 54 „ŁOŚ” w Lipnie Szczegóły
Artykuł 12.10.2020 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 22 września 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 12.10.2020 OBWIESZCZENIE O PRZEKAZANIU PROJEKTU DECYZJI DO UZGODNIENIA w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa linii kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Orłowo, na działkach nr nr: 141, 161/2, 351, 165/37, 165/39, 165/32, 165/57, 165/21, 165/25, 165/28, 353, 356, położonej w obrębie ewidencyjnym Orłowo, gm. Wielgie Szczegóły
Artykuł 12.10.2020 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa linii kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Orłowo, na działkach nr nr: 141, 161/2, 351, 165/37, 165/39, 165/32, 165/57, 165/21, 165/25, 165/28, 353, 356, położonej w obrębie ewidencyjnym Orłowo, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 12.10.2020 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 22 września 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 09.10.2020 PROTOKOŁ z odbytego posiedzenia komisji rewizyjnej w dniu 23 września 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 08.10.2020 Ogłoszenie o II ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż działek należących do Gminy Wielgie – Oleszno, Teodorowo. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.10.2020 Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie wydania decyzji środowiskowej na ” Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 169/5, 169/6, 169/7 obręb Teodorowo, gmina Wielgie Szczegóły
Artykuł 06.10.2020 Wykaz Nr2 nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie przeznaczonych do sprzedaży – działka w Nowe Wsi Szczegóły
Artykuł 01.10.2020 OBWIESZCZENIE O PRZEKAZANIU PROJEKTU DECYZJI DO UZGODNIENIA w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgie, na działkach nr 231, 232, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 01.10.2020 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgie, na działkach nr 231, 232, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 01.10.2020 P R O T O K O Ł nr XV/2020 z sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 16 czerwca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 01.10.2020 Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Szczegóły
Artykuł 01.10.2020 P R O T O K O Ł nr XVI/2020 z sesji nadzwyczajnej RADY GMINY WIELGIE odbytej 17 lipca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 30.09.2020 Wniosek o udzielnie informacji publicznej dotyczący środków ochrony tj. maseczek i przyłbic. Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 OBWIESZCZENIE O PRZEKAZANIU PROJEKTU DECYZJI DO UZGODNIENIA w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orłowo, na działce nr 151/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Orłowo, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orłowo, na działce nr 151/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Orłowo, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 Obwieszczenie – projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 Sesja Nr XVII Rady Gminy Wielgie Szczegóły
« 1 2 3 49 50 »