Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 25.05.2020 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy na „Budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 24/2 obręb Nowa Wieś, gmina Wielgie ” Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Wójt Gminy Wielgie ogłasza I przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych i innych podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgie położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś. Szczegóły
Artykuł 20.05.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzania Lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 18.05.2020 OBWIESZCZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – Nr projektu LPN0401B, gm. Wielgie, na działce nr 70/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 24 kwietnia 2020 roku Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 24 kwietnia 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 24 kwietnia 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 24 kwietnia 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Obwieszczenie o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.05.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej „Wydobywanie kopalin ze złoża „Piaseczno SA” na działce o nr ew. 53/1 położonej w miejscowości Piaseczno, gmina Wielgie, powiat lipnowski” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na „Budowę elektrowni fotowoltaicznej Tupadły o mocy znamionowej do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 220/1 obręb geodezyjny Tupadły, gmina Wielgie” Szczegóły
Artykuł 12.05.2020 PROTOKOŁ z odbytego posiedzenia komisji rewizyjnej w dniu 09 kwietnia 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 11.05.2020 Protokoł XIII sesji Rady Gminy Wielgie z dnia 12 marca 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 11.05.2020 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Mercedes Benz LP 709 będącego własnością Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 11.05.2020 Protokół z przebiegu konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wielgie na lata 2020 – 2022 Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 Sesja Nr XIV Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 Petycja – w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”) Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 Petycja – Stop zagrożeniu zdrowia i życia Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Mercedes Benz LP 709 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.04.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej ” Wykonanie otworu wiertniczego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej w celu ujęcia wód podziemnych do deszczowania upraw w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie Szczegóły
Artykuł 27.04.2020 Wykaz numer 1 nieruchomości Gminy Wielgie przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
« 1 2 3 42 43 »