Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.01.2020 Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci na rok 2020 Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.01.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 20 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 20 grudnia 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 20 grudnia 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 20 grudnia 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie w roku 2020. Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2020 ROK Szczegóły
Artykuł 07.01.2020 Plan postępowań na 2020 rok. Szczegóły
Artykuł 07.01.2020 Protokoł X sesji Rady Gminy odbytej 28 listopada 2019 roku Szczegóły
Artykuł 27.12.2019 Sesja Nr XI Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 27.12.2019 Realizacja zadania na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgie” w 2019 Szczegóły
Artykuł 16.12.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIELGIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na: „Budowa linii kablowej SN-15 kV, nN-0,4 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN – w ramach zadania inwestycyjnego pn. powiązanie pomiędzy stacjami Wielgie 7 k/Dobrzynia (STA41342) – Wielgie 2 k/Dobrzynia (STA4-13337) na działkach nr nr: 264/2, 163, położonych w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 16.12.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji. Szczegóły
Artykuł 16.12.2019 PROTOKOŁ z odbytego posiedzenia komisji rewizyjnej w dniu 13 grudnia 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Uchwała Nr 5/Dpr/2019 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielgie na 2020 rok. Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 03 grudnia 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 26 listopada 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 03 grudnia 2019 roku. Szczegóły
« 1 2 3 38 39 »