Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.08.2019 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 Ogłoszenie o III ustnym przetargu na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 14.08.2019 OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2016; zm. poz: 730, 2435) Szczegóły
Artykuł 14.08.2019 OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy z podmiotem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 SUSZA INFORMACJA Szczegóły
Artykuł 05.08.2019 Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 224 „PONOWA” Szczegóły
Artykuł 31.07.2019 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA – SŁUŻBA WOJSKOWA Szczegóły
Artykuł 31.07.2019 Harmonogram polowań Koła Łowieckiego ODYNIEC Szczegóły
Artykuł 29.07.2019 Wykaz Nr 2 nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 28.07.2019 Susza 2019 Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 OPŁATY ZA USŁUGI WODNE Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 09 lipca 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 09 lipca 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 09 lipca 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 09 lipca 2019 roku Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – „Budowa słupowej stacji transformatorowej Sn/nn, budowa linii kablowej Sn-15 kV, przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV, budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV z szafką pomiarową, przebudowa linii napowietrznej Sn-15kV, na działkach nr nr: 320/2, 298, 697, 558/1, 707/1, 707/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Informacja o przyjęciu tzw. „uchwały antysmogowej” przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 19.07.2019 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Szczegóły
Artykuł 19.07.2019 Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.07.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.07.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Lipnowska Grupa Zakupowa.Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.07.2019 Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy Szczegóły
« 1 2 3 33 34 »