Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.05.2021 Zbiorcza informacja o petycjach za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Bilans jednostki budżetowej – Urząd Gminy Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Bilans jednostki budżetowej zbiorczy Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Bilans z wykonania budżetu Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Informacja dodatkowa – Urząd Gminy Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Informacja dodatkowa Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Rachunek zysków i strat jednostki UG Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Rachunek zysków i strat zbiorczy Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Zestawienie zmian w funduszu jednostki UG Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Zestawienie zmian w funduszu jednostki zbiorczy Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.05.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i przedszkola z terenu Gminy Wielgie w roku szkolnym 2021/2022 na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę autobusami Wykonawcy Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.05.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Informacja dla właścicieli lasów niepaństwowych z terenu Powiatu Lipnowskiego Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 07.05.2021 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem. Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Petycja dotycząca uruchomienia przez samorządy gminne szkół dla dorosłych. Szczegóły
Artykuł 06.05.2021 P R O T O K O Ł nr XXII/2021 z sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 19 marca 2021 roku Szczegóły
Artykuł 06.05.2021 Plan postępowań 2021 wersja 2 Szczegóły
Artykuł 30.04.2021 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – petycje Szczegóły
Artykuł 30.04.2021 Sesja Nr XXIII Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 30.04.2021 OBWIESZCZENIE O PRZEKAZANIU PROJEKTU DECYZJI DO UZGODNIENIA „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgie, na działkach nr 231, 232, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 30.04.2021 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgie, na działkach nr 231, 232, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.04.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gmina Wielgie” Szczegóły
« 1 2 3 57 58 »