Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.08.2020 Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 224 „PONOWA” we Włocławku na 2020/2021 Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – Nr projektu LPN0401B, gm. Wielgie, na działce nr 70/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gm. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.08.2020 Informacja Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie przyjęcia aktów prawa miejscowego dotyczących ochrony powietrza Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 169/5, 169/6, 169/7 obręb Teodorowo, gmina Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.08.2020 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy na zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopalin ze złoża „Piaseczno SA” na działce o nr ew. 53/1 położonej w miejscowości Piaseczno, gmina Wielgie, powiat lipnowski”” – do dnia 12.09.2020 r. Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 Informacja dla właścicieli lasów prywatnych Szczegóły
Artykuł 03.08.2020 Wójt Gminy Wielgie ogłasza II przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych i innych podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgie położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś. Szczegóły
Artykuł 30.07.2020 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości należących do Gminy Wielgie – działki położone w Teodorowie i Olesznie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2020 Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 24/2 obręb Nowa Wieś, gmina Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2020 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej na „Budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr 24/2 obręb Nowa Wieś, gmina Wielgie” Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.07.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Lipnowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r do 31.12.2021r. Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji skarg,wniosków i petycji w dniu 15 lipca 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 15 lipca 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 15 lipca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 27.07.2020 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 15 lipca 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 27.07.2020 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 15 lipca 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 23.07.2020 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś, na działkach nr 279, 280, 281, 274, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś oraz na działce nr 273, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 21.07.2020 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedzią. Szczegóły
Artykuł 17.07.2020 Sesja Nr XVI Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 14.07.2020 Protokoł z obrad XIV sesji Rady Gminy Wielgie z dnia 28 kwietnia 2020 roku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipno o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Lipno znak: ROR.6220.4.2011 z 15.03.2012 w decyzji środowiskowej „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno-kamień Kotowy – granica województwa” Szczegóły
Artykuł 13.07.2020 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji skarg,wniosków i petycji Szczegóły
« 1 2 3 46 47 »