Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 15.10.2021 Obwieszczenie o zebraniu dokumentów w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej na „Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 134, 137/2, obręb ewidencyjny Piaseczno, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Ogłoszenie o III nieograniczonym przetargu na sprzedaż działki gminnej – sprostowanie terminu przetargu opublikowanego w dniu 08.10.2021 – działka 13/6 Teodorowo. Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji samorządu,prawa i porządku publicznego Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego. Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji finansów Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 124/15 w obrębie Czarne, gmina Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej na „Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 134, 137/2, obręb ewidencyjny Piaseczno, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 08.10.2021 Wykaz Nr 2/2021 nieruchomości rolnych należących do Gminy Wielgie przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 08.10.2021 Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu na sprzedaż działki gminnej nr 13/6 położonej w Teodorowie. Szczegóły
Artykuł 01.10.2021 P R O T O K O Ł nr XXIV/2021 z sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 25 czerwca 2021 roku Szczegóły
Artykuł 01.10.2021 OGŁOSZENIE podjęciu przez Radę Gminy Wielgie Uchwały Nr XXV/224/2021 Rady Gminy Wielgie z dnia 17 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A, B, C w miejscowości Wielgie Szczegóły
Artykuł 30.09.2021 Odpowiedź na petycję w sprawie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Teodorowo Szczegóły
Artykuł 30.09.2021 Ogłoszenie o konsultacjach rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Szczegóły
Artykuł 27.09.2021 Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na „Zabiegi sanitarne i konserwatorskie w zespołach dworsko-parkowych w Zadusznikach i Czarnem, w gminie Wielgie” w 2021 roku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.09.2021 Informacja o zmieniającej uchwale Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw tzw. „uchwała antysmogowa” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.09.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Suradówek, dz. Nr 432. gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 24.09.2021 Sesja Nr XXV Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 22.09.2021 Plan postępowań wersja 5 Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.09.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki-Fabianki” Szczegóły
« 1 2 3 64 65 »