Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.02.2018 Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w istniejących budynkach – Program EKOpiec 2018 Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Ogłoszenie Wójta Gminy Wielgie o spotkaniu z Inwestorem Szczegóły
Artykuł 14.02.2018 Ogłoszenie o I ustnym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości. Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu XLII sesji Rady Gminy dnia 22 lutego 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji dnia 20 lutego 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. – odnośnie liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018 – 2023 Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. – liczba radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego w kadencji 2018-2023. Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.02.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Teodorowo na działce ewidencyjnej nr 123/2 Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 DOTACJA NA UTYLIZACJĘ AZBESTU W 2018 R. Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 DOFINANSOWANIE UTYLIZACJI AZBESTU W 2018 Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 P R O T O K O Ł nr XL/2017 z sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 28 grudnia 2017 roku Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 Uchwała Nr 6/Kd/2018 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 Uchwała Nr 5/D/2018 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wielgie na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 30.01.2018 Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci na rok 2018. Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.01.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 Plan postępowań na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zleconych przez Gminę Wielgie w 2018r. Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu zleconych przez gminę Wielgie w 2018r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.01.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Zaproszenie na obrady XLI sesji Rady Gminy Wielgie, która odbędzie się 25 stycznia 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji dnia 23 stycznia 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 09.01.2018 PROTOKOŁ Nr 12/4/2017 z odbytego posiedzenia komisji rewizyjnej w dniu 12 grudnia 2017 roku. Szczegóły
« 1 2 3 12 13 »