Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.04.2021 Wykaz Nr 2/2021 nieruchomości gruntowych stanowiących własność komunalną Gminy Wielgie przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 13.04.2021 Raport o stanie gminy za 2020 rok. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gmina Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2021 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu dowodów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gmina Wielgie” Szczegóły
Artykuł 02.04.2021 Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 9/2021 w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Szczegóły
Artykuł 01.04.2021 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji skarg,wniosków i petycji w dniu 15 marca 2021 roku. Szczegóły
Artykuł 01.04.2021 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji skarg,wniosków i petycji w dniu 15 marca 2021 roku. Szczegóły
Artykuł 01.04.2021 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 15 marca 2021 roku Szczegóły
Artykuł 01.04.2021 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 15 marca 2021 roku. Szczegóły
Artykuł 01.04.2021 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 15 marca 2021 roku. Szczegóły
Artykuł 01.04.2021 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 15 marca 2021 roku. Szczegóły
Artykuł 31.03.2021 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki – Fabianki” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.03.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie” Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.03.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Szczegóły
Artykuł 22.03.2021 P R O T O K O Ł nr XXI/2021 z nadzwyczajnej sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 12 lutego 2021 roku Szczegóły
Artykuł 22.03.2021 P R O T O K O Ł nr XX/2021 z nadzwyczajnej sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 14 stycznia 2021 roku. Szczegóły
Artykuł 22.03.2021 Protokoł Nr XIX z sesji Rady Gminy odbytej 29 grudnia 2020 roku Szczegóły
Artykuł 19.03.2021 Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego oraz statystyczna liczba dzieci na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 19.03.2021 Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz statystyczna liczba dzieci na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 19.03.2021 Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla przedszkola oraz statystyczna liczba dzieci na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 19.03.2021 Sesja Nr XXII Rady Gminy Wielgie Szczegóły
« 1 2 3 56 57 »