Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 17.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś gm. Wielgie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.06.2019 SKARGI I WNIOSKI Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Ogłoszenie o II Ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa placu zabaw i otwartej strefy aktywności społecznej w Czarnem Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Sesja Nr VI Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.06.2019 Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarnem Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Petycja dotycząca „Zaplanowania postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa” Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Ogrodowej Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i przedszkola z terenu Gminy Wielgie w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę autobusami Wykonawcy Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, które stanowią własność Gminy Wielgie Szczegóły
Przetargi 03.06.2019 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż drzew wiatrołomów z zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa chodnika oraz przyłącza kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Ogrodowej w miejscowości Wielgie Szczegóły
Artykuł 28.05.2019 Petycja w trybie Ustawy o petycjach o zebranie ofert rynkowych w tym obszarze oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze. Szczegóły
Artykuł 27.05.2019 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 08 maja 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 27.05.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego ws. inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa” Szczegóły
Artykuł 27.05.2019 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 08 maja 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 27.05.2019 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji zrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 08 maja2019 roku Szczegóły
Artykuł 27.05.2019 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 08 maja 2019 roku Szczegóły
Artykuł 26.05.2019 POSTANOWIENIE NR 81/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I I z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Wiełgie Szczegóły
Przetargi 23.05.2019 Ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drzew wiatrołomów z zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – nr projektu LPN0401A, na działce nr 85/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Wielgie” Szczegóły
« 1 2 3 30 31 »