Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.07.2021 Zwrot podatku akcyzowego w 2021 – II termin Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.07.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej na : „Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Suradówek, dz. Nr 432, gm. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.07.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dot. wydania decyzji środowiskowej na „Przebudowę drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki-Fabianki” Szczegóły
Artykuł 22.07.2021 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A, B, C w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski – część B i C Szczegóły
Artykuł 22.07.2021 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A, B, C w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski – część A Szczegóły
Artykuł 22.07.2021 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym zmiany części jego granic, obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki, Piaseczno, Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie, pow. lipnowski – część A Szczegóły
Artykuł 21.07.2021 Straty spowodowane silnymi wiatrami w lasach będących własnością osób prywatnych na terenie powiatu lipnowskiego Szczegóły
Artykuł 21.07.2021 Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Gminy Wielgie na lata 2021-2030 Szczegóły
Artykuł 21.07.2021 Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny – Czyste Powietrze Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na „Przebudowę drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowę ul. Ogrodowej w m. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 20.07.2021 Ogłoszenie o wynikach przetargu ustnego ograniczonego do rolników indywidualnych i innych podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na „Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 134, 137/2, obręb ewidencyjny Piaseczno, gm. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie – działka nr 413, obręb Zaduszniki Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2021 Decyzja środowiskowa „Wykonanie otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie – działka nr 413, obręb Zaduszniki Szczegóły
Artykuł 14.07.2021 Klauzula informacyjna RODO – decyzje środowiskowe Szczegóły
Artykuł 13.07.2021 Informacja o rozstrzygnięciu zaproszenia na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego na terenie Gminy Wielgie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.07.2021 Obwieszczenie o zebraniu dowodów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowie ul.Ogrodowej w m. Wielgie” Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.07.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: Lipnowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Szczegóły
Artykuł 08.07.2021 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 22 czerwca 2021 roku. Szczegóły
Artykuł 08.07.2021 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 22 czerwca 2021 roku. Szczegóły
Artykuł 08.07.2021 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 22 czerwca 2021 roku. Szczegóły
Artykuł 08.07.2021 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji finansów e dniu 22 czerwca 2021 roku. Szczegóły
« 1 2 3 62 63 »